Cjenik

OVE CIJENE VRIJEDE SAMO ZA KONTEJNERSKE KOLIČINE !!

MATERIJAL PROIZVOD PRODAJNE CIJENE
ROSA PORRINO POLIRANE/PALJENE PLOČE D=2             (dimenzije cca. 320x180cm) 52,00 KM/m2
ROSA PORRINO POLIRANE/PALJENE PLOČE D=3
(dimenzije cca. 320x180cm)
72,00 KM/m2
ROSA PORRINO POLIRANE PODNE PLOČE
(dimenzije 40x40x1cm)
48,00 KM/m2
ROSA PORRINO PALJENE PODNE PLOČE
(dimenzije 40x40x1,5cm)
53,00 KM/m2
CREMA JULIA POLIRANE/PALJENE PLOČE D=2
(dimenzije cca. 320x180cm)
54,00 KM/m2
CREMA JULIA POLIRANE/PALJENE PLOČE D=3
(dimenzije cca. 320x180cm)
75,00 KM/m2
CREMA JULIA POLIRANE PODNE PLOČE
(dimenzije 40x40x1cm)
48,00 KM/m2
GRAN PERLA POLIRANE/PALJENE PLOČE D=2
(dimenzije cca. 320x180cm)
55,50 KM/m2
GRAN PERLA POLIRANE/PALJENE PLOČE D=3
(dimenzije cca. 320x180cm)
77,50 KM/m2
GRAN PERLA POLIRANE PODNE PLOČE
(dimenzije 40x40x1cm)
49,00 KM/m2